Woorden kiezen voor het vreemde-talenonderwijs. Welke woorden moeten we de leerlingen leren en welke woorden komen voor in de leergangen 'In Focus', 'Notting Hill Gate' en 'Mainstream' voor het vak Engels?

Auteurs

  • Marjo Willems
  • Maria Oud-de Glas

Trefwoorden:

Vreemdetalenonderwijs, woordenschat, selectie, Engels

Samenvatting

Binnen het vreemde-talenonderwijs (vto) is er nog geen duidelijk antwoord op de vraag welke woorden de leerlingen moeten leren. Omdat het aantal lesuren voor vto beperkt is, is het belangrijk woorden te kiezen die voor de leerlingen nuttig zijn. Het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) heeft onderzocht op welke manieren men te werk kan gaan bij het kiezen van woorden voor het vreemde-talenonderwijs. Ook is onderzoek gedaan naar de woorden die voorkomen in de leerboeken In Focus, Notting Hill Gate en Mainstream voor het vak Engels.

Citeerhulp

Willems, M., & Oud-de Glas, M. (1991). Woorden kiezen voor het vreemde-talenonderwijs. Welke woorden moeten we de leerlingen leren en welke woorden komen voor in de leergangen ’In Focus’, ’Notting Hill Gate’ en ’Mainstream’ voor het vak Engels?. Levende Talen Magazine, 78(459), 128–131. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1441

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.