Het National Oracy Project: spreek- en luisteronderwijs in Engeland

Auteurs

  • Virgie Withagen
  • Maria Oud-de Glas
  • Marjo Willems

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs

Samenvatting

Het spreek- en luisteronderwijs op Nederlandse scholen is, in vergelijking met het lees- en schrijfonderwijs, weinig ontwikkeld. Virgie Withagen, Maria Oud-de Glas en Marjo Willems beschrijven een project in Engeland en Wales, het National Oracy Project, waarin veel aandacht wordt besteed aan de mondelinge vaardigheden. Ook brengen zij verslag uit van een werkbezoek aan één van de scholen die hebben deelgenomen aan dit project.

Citeerhulp

Withagen, V., Oud-de Glas, M., & Willems, M. (1993). Het National Oracy Project: spreek- en luisteronderwijs in Engeland. Levende Talen Magazine, 80(481), 320–325. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1336

Nummer

Sectie

Artikelen