Weinig oplossingen voor grote problemen

Auteurs

  • Amos van Gelderen
  • Ron Oostdam

Trefwoorden:

talenonderwijs, mbo

Samenvatting

In een onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut is de positie doorgelicht van het onderwijs in het Nederlands en de vreemde talen in het mbo. De resultaten liegen er niet om! Bij een deel van de opleidingen ontbreken eindtermen voor de talen. Er is een groot gebrek aan les- en toetsmateriaal voor beroepsgericht taalonderwijs. De beschikbare tijd voor taalonderwijs is vaak uiterst gering. En op diverse scholen zijn door bezuinigingen al verschillende taalvakken geschrapt van het rooster. Dit in schril contrast met het grote belang dat het bedrijfsleven hecht aan een goede beheersing van het Nederlands en de moderne vreemde talen.

Downloads

Citeerhulp

Gelderen, A. van, & Oostdam, R. (1996). Weinig oplossingen voor grote problemen. Levende Talen Magazine, 83(512), 400–406. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1068

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>