Olievlekken van expertise: Ruimte voor ICT-innovatie

Auteurs

  • Roland Bruijn
  • Henk la Roi

Trefwoorden:

ict, innovatie

Samenvatting

Er zijn drie aspecten van technologiegebruik die relevant zijn voor het onderwijs: digitale geletterdheid (informatievaardigheden, computational thinking, mediawijsheid, ICT-vaardigheden), (vak)didactisch ICT-gebruik (het verrijken/verdiepen van vakken met technologie om leerlingen voor te bereiden op technologie-integratie in dat vakgebied), en het gebruik van ICT voor flexibilisering van het onderwijs (passend onderwijs, blended learning, e-learning). Hoe kun je als docent professionalisering beïnvloeden?

Downloads

Citeerhulp

Bruijn, R., & Roi, H. la. (2019). Olievlekken van expertise: Ruimte voor ICT-innovatie. Levende Talen Magazine, 106(3), 49. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1914

Nummer

Sectie

Artikelen