Syntaxis versus pragmatiek; Interferentie van het Nederlands in het Engels van vwo 5-leerlingen

Auteurs

  • Janine Berns
  • Sanne van Vuuren

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, Engels, interferentie, vwo

Samenvatting

Janine Berns en Sanne van Vuuren onderzochten op basis van literatuuressays van leerlingen in vwo 5 in welke mate het geschreven Engels van leerders op B1/B2-niveau gekenmerkt wordt door directe moedertaalinvloed in de syntaxis en de pragmatiek. ‘V2-fouten’, waarbij door de invloed van het Nederlands inversie van persoonsvorm en onderwerp optreedt, blijken nog maar zeer sporadisch voor te komen. Sporen van moedertaalinvloed zijn nog wel te zien in het gebruik van initiële bijwoordelijke bepalingen, met name daar waar deze referentiëel gebruikt worden om een verbinding met de voorafgaande context tot stand te brengen.

Downloads

Citeerhulp

Berns, J., & Vuuren, S. van. (2020). Syntaxis versus pragmatiek; Interferentie van het Nederlands in het Engels van vwo 5-leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 21(2), 26–34. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2058

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.