Leren leren in het talenonderwijs

Peter Bimmel, Ron Oostdam

Samenvatting

Themanummer 'Leren leren'.  Alle bijdragen in dit themanummer draaien om 'leren leren', een van de meest besproken didactische thema's van de afgelopen jaren. In de kerndoelen voor de basisvorming speelt het een prominente rol en het staat hoog op de agenda van de invoering van het studiehuis in de vernieuwde tweede fase. Maar wat is leren leren nu eigenlijk en wat betekent het voor het talenonderwijs? De artikelen in dit nummer proberen enerzijds een bijdrage te leveren aan de verheldering van het concept 'leren leren' en anderzijds de vertaalslag te maken naar wat leerlingen moeten leren en hoe dit vorm moet gaan krijgen in de praktijk. Zonder uitzondering zijn de auteurs het erover eens dat er 'een knop om moet' van eenzijdig produktgericht onderwijs naar meer aandacht voor de manier waarop er geleerd wordt.

 


Trefwoorden


talenonderwijs; leren leren; studiehuis

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.