Taalbeschouwing als (taal) culturele vorming (III); Op weg naar modulen en niveaudifferentiatie in de bovenbouw havo-vwo

Auteurs

  • Ton Hendrix
  • Hans Hulshof

Trefwoorden:

taalbeschouwing, culturele vorming

Samenvatting

In dit derde artikel in een serie over taalbeschouwing als (taal)culturele vorming verkennen Ton Hendrix en Hans Hulshof wat onderwijskundige noties als deelkwalificaties, modulering en niveaubeschrijving betekenen  voor de vakinhoudelijke invulling en de didactische aanpak van het taalonderwijs in de bovenbouw. Daartoe geven zij een didactische uitwerking voor studerend lezen, ditmaal van de tekst 'Vreemdeling in eigen land' van Mieke Julien. Deze tekst, handelend over taal en doofheid, biedt een breed spectrum van taalverschijnselen die relevant zijn voor de taalculturele vorming van leerlingen. Het is een eerste oriëntatie op de vakinhoudelijke en didactische aanpassingen die nodig zijn om tegemoet te komen aan de onderwijskundige eisen die de overheid aan de toekomstige eindexamenprogramma's havo-vwo wil stellen.
De eerste twee artikelen in deze serie werden gepubliceerd in Levende Talen van januari en februari 1989.

Citeerhulp

Hendrix, T., & Hulshof, H. (1989). Taalbeschouwing als (taal) culturele vorming (III); Op weg naar modulen en niveaudifferentiatie in de bovenbouw havo-vwo. Levende Talen Magazine, 76(439), 163–172. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1199

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>