Een boost voor het schrijfonderwijs; Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw

Auteurs

  • Klaske Elving
  • Huub van den Bergh

Trefwoorden:

schrijfonderwijs, vo, bovenbouw

Samenvatting

Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten welke leeractiviteiten effectief zijn tijdens de schrijfles in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelden een digitale schrijfcursus op basis van eerder onderzoek en in samenspraak met ervaren docenten Nederlands. Kenmerken van de cursus waren strategie-instructie, observerend leren en peer-interactie. De lessen werden in twaalf 4-havo-klassen uitgeprobeerd door de eigen docent Nederlands. De kwaliteit van leerling-teksten bleek na het volgen van de nieuwe cursus significant meer te zijn verbeterd dan na het volgen van regulier onderwijs.

Downloads

Citeerhulp

Elving, K., & Bergh, H. van den. (2019). Een boost voor het schrijfonderwijs; Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw. Levende Talen Tijdschrift, 20(4), 14–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2031

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>