Kan leesbevordering de ontlezing stoppen? Een beschouwing naar aanleiding van empirisch onderzoek

Helge Bonset

Samenvatting

Lezen in de vrije tijd hangt positief samen met het verwerven van basistaalvaardigheden als begrijpend lezen, met schoolprestaties en met scores op alle onderdelen van de Cito-eindtoets basisonderwijs. Bevordering van het lezen in de vrije tijd is dus van het grootste belang. Leerkrachten besteden meer tijd aan leesonderwijs, lezen vaker voor en laten leerlingen vaker stil een boek lezen dan tien jaar geleden, en ook is de deelname van scholen aan de Nationale Voorleeswedstrijd van Stichting Lezen sterk gegroeid. Tegelijkertijd worden echter de leesattitude van Nederlandse leerlingen en hun leesfrequentie in de vrije tijd ieder decennium lager; ook zijn ze laag in vergelijking met andere landen. Dit roept de vraag op die in het artikel van Helge Bonset centraal staat: of leesbevordering in staat is de ‘ontlezing’ in ons land te stoppen.


Trefwoorden


leesbevordering; basistaalvaardigheid; leesattitude

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.