De tablet, het geheime wapen voor leesbevordering? De invloed van tekstdrager op leesmotivatie, immersie en tekstbegrip

Joep van Gils, Niels Bakker, Jacqueline Evers-Vermeul

Samenvatting

Joep van Gils, Niels Bakker en Jacqueline Evers-Vermeul onderzochten of de inzet van tablets bij fictielezen verschil maakt ten opzichte van lezen van papier. Brugklassers uit iPad- en reguliere mavo/havo-klassen lazen een kort verhaal van een tablet of van papier. Leerlingen uit iPad-klassen vonden het motiverender om vanaf papier te lezen dan vanaf de tablet, terwijl de tekstdrager voor leerlingen uit de reguliere klassen niet uitmaakte. Tabletlezers ervoeren minder onderdompeling in het verhaal tijdens het lezen van de tablet dan de papierlezers, terwijl leerlingen uit iPad-klassen minder onderdompeling ervoeren dan leerlingen uit reguliere klassen. Tot slot begrepen leerlingen het verhaal beter als ze dit van papier lazen dan van het scherm, ongeacht hun iPad-ervaring op school. De resultaten geven aanleiding om binnen de leesbevordering de voorkeur te geven aan papieren boeken boven digitale dragers.


Trefwoorden


leesbevordering; leesmotivatie; tekstbegrip; tablet; mavo; havo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.