Effecten van typen instructie en hoeveelheid doeltaal in de klas voor het vak Frans in de onderbouw

Audrey Rousse-Malpat, Rasmus Steinkrauss, Martijn Wieling, Marjolijn Verspoor

Samenvatting

De auteurs hebben gekeken naar de effecten van verschillende typen instructie om Frans als vreemde taal te leren, in een echt klaslokaal en gedurende een lange periode. Ze constateren dat een impliciet programma, zoals AIM (Accelerative Integrated Method), effectiever is voor de spreek- en schrijfvaardigheid van Nederlandse leerders van het Frans in de onderbouw dan een expliciet programma gericht op grammatica. Het type instructie (impliciet via de AIM-methode dus) blijkt de belangrijkste factor om de betere spreek- en schrijfvaardigheid van de leerders te verklaren, hoewel ook de hoeveelheid doeltaal in de klas een belangrijke factor is.


Trefwoorden


Frans; spreekvaardigheid; schrijfvaardigheid; instructie; didactiek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.