Et si on parlait français ? Onderzoek naar doeltaal=voertaalgebruik van docenten Frans in de onderbouw

Jantine Oosterhof, Judith Jansma, Marjon Tammenga-Helmantel

Samenvatting

Jantine Oosterhof, Judith Jansma en Marjon Tammenga-Helmantel gingen na wat de opvattingen zijn van docenten Frans over doeltaal=voertaalgebruik en welke redenen zij geven om de doeltaal wel of niet te gebruiken als voertaal in de klas. De geënquêteerde docenten zijn overwegend negatief over hun doeltaal=voertaalgebruik in hun lessen. Ook blijkt dat hun inzet van de doeltaal verschilt per taalsituatie, dat waar zij doeltaal het belangrijkst achten ze aangeven deze ook meer toe te passen, en dat in makkelijke taalsituaties meer Frans wordt gesproken dan in moeilijke. Overleg en afspraken met sectiegenoten over doeltaalgebruik lijkt een positieve invloed te hebben op het gebruik van de doeltaal.


Trefwoorden


doeltaal-voertaal; Frans; onderbouw

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.