Trends in het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Gerard Westhoff

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, beleid

Samenvatting

Sommigen vinden – en niet zonder reden – dat er al jarenlang weinig verandert in het vreemdetalenonderwijs. Toch kun je, aldus Gerard Westhoff in zijn voordracht op de afgelopen jaarvergadering, in recente literatuur wel degelijk bepaalde rode draden onderscheiden, die allemaal onder de noemer \"vermaatschappelijking\' vallen. Dat het talenonderwijs steeds gebruiks- en gebruikersgerichter wordt, demonstreert hij vervolgens aan: doelstellingen, leeractiviteiten, werkvormen en de rol van de leraar.

Citeerhulp

Westhoff, G. (1992). Trends in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 79(468), 58–65. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1501

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>