Doeltaal-Leertaal; De invloed van een concrete doeltaaldidactiek op vaardigheidsprestaties in de reguliere mvt-les

Auteurs

  • Sebastiaan Dönszalmann
  • Anna Kaal
  • Rick de Graaff
  • Jos Beishuizen

Trefwoorden:

doeltaal-leertaal, mvt

Samenvatting

Heeft een doordachte en verantwoorde doeltaaldidactiek gunstige effecten op het leren van leerlingen in het voortgezet onderwijs,  en is zo’n didactiek duurzaam aan te leren door docenten? Om tot de antwoorden op deze vragen te komen, ontwierpen Sebastiaan Dönszelmann, Anna Kaal, Rick de Graaff en Jos Beishuizen een complete didactiek, gericht op toepassing in de reguliere vreemdetalencontext, en daarnaast een intensief professionaliseringstraject. Deelnemende docenten onderwezen hun leerlingen van 1 havo/vwo een jaar lang met behulp van het programma Doeltaal-Leertaal, waarna de prestaties in kaart werden gebracht en vergeleken met die van controleklassen. Het blijkt dat toepassing van de didactiek positieve invloed heeft op de taalvaardigheid van de leerlingen bij zowel lezen als luisteren, spreken en schrijven.

Downloads

Citeerhulp

Dönszalmann, S., Kaal, A., Graaff, R. de, & Beishuizen, J. (2019). Doeltaal-Leertaal; De invloed van een concrete doeltaaldidactiek op vaardigheidsprestaties in de reguliere mvt-les. Levende Talen Tijdschrift, 20(4), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2030

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >> 

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.