Debatteren in het Engels. Leerzame ingrediënten in de ogen van leerlingen

Auteurs

  • Abid el Majidi
  • Rick de Graaff
  • Daniel Janssen

Trefwoorden:

Engels, spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, debatteren, voortgezet onderwijs, methode, didactiek

Samenvatting

De afgelopen decennia heeft het debat zichtbaar zijn weg gevonden naar de lessen in het voortgezet onderwijs, waarbij debatteren ook wordt gezien als een effectief didactisch middel voor vreemdetaalverwerving. Deze effectiviteit wordt voornamelijk toegeschreven aan het feit dat debat in een klassikale context de vier taalvaardigheden combineert en de leerlingen stimuleert om samen te werken en op een interactieve wijze te leren. In verschillende onderzoeken komt ook naar voren dat leerlingen debatteren plezierig vinden. Abid el Majidi, Rick de Graaff en Daniel Janssen onderzochten de factoren die ten grondslag liggen aan die positieve houding ten aanzien van debatteren bij het vak Engels. De volgende factoren blijken van invloed op de positieve houding ten aanzien van debatteren bij de ondervraagde leerlingen uit 3 havo en 5 havo: actieve deelname, uitdaging, samenwerken, plezier, kritisch denken, taalvaardigheid en debat vs. lesboek.

Downloads

Citeerhulp

Majidi, A. el, Graaff, R. de, & Janssen, D. (2015). Debatteren in het Engels. Leerzame ingrediënten in de ogen van leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 16(1), 24–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/946

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >> 

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.