Een boost voor het schrijfonderwijs; Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw

Klaske Elving, Huub van den Bergh

Samenvatting

Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten welke leeractiviteiten effectief zijn tijdens de schrijfles in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelden een digitale schrijfcursus op basis van eerder onderzoek en in samenspraak met ervaren docenten Nederlands. Kenmerken van de cursus waren strategie-instructie, observerend leren en peer-interactie. De lessen werden in twaalf 4-havo-klassen uitgeprobeerd door de eigen docent Nederlands. De kwaliteit van leerling-teksten bleek na het volgen van de nieuwe cursus significant meer te zijn verbeterd dan na het volgen van regulier onderwijs.


Trefwoorden


schrijfonderwijs; vo; bovenbouw

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.